Pixy

Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết yếuhiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp làm việc đạt năng suất tối đa và kết nối tuyệt đối với khách hàng.

Dịch vụ

Phát triển web/app

Pixy phát triển các sản phẩm thiết yếu và hiệu quả cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Từ một website đơn giản đến một ứng dụng phức tạp, chúng tôi tạo nên các giải pháp hiệu quả cho người dùng và thương hiệu.

Với cách tiếp cận “Agile”, Pixy tìm kiếm sự đổi mới thông qua nghiên cứu ý tưởng theo hệ thống, tạo mẫu và thử nghiệm với người dùng.

Làm thế nào để nó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người? luôn là câu hỏi cần giải quyết trong tất cả các dự án của chúng tôi.

J.A. Experts
Uptaste
Dịch vụ

Nhận diện thương hiệu

Thương hiệu là những ý tưởng liên tục phát triển. Khi bạn xây dựng một thương hiệu, bạn xây dựng một sức mạnh thích nghi và phát triển.

Pixy tạo ra các điểm mốc: chiến lược, biểu tượng, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu chữ, màu sắc, hình tượng, minh họa phong cách, hình ảnh, hình động, thiết kế chuyển động, phong cách nhiếp ảnh, thiết kế âm thanh, tin nhắn, và giai điệu của giọng nói.

Nhưng cuối cùng là thương hiệu tự tạo nên giá trị của nó – trong tâm trí và trái tim của khách hàng.

Trails of Indochina
Dining Room
Dịch vụ

Thiết kế UI/UX

Pixy luôn quan tâm đến trải nghiệm người dùng. Trong mọi thiết kế của chúng tôi, con người luôn được lấy làm tâm điểm.

Với triết lý thiết kế luôn phát triển để đáp ứng mọi thách thức phức tạp, chúng tôi luôn gỉai quyết vấn đề với các giải pháp tốt nhất. Nhiệm vụ ưu tiên của Pixy là giúp trải nghiệm thương hiệu của bạn luôn ở tầm cao nhất.

Handel
Jet Explorer
VI